Môi trường

Vượt Ra Ngoài Biên Giới Quốc Gia, Nồi hơi MIURA Đã Trở Thành Sản Phẩm được tín nhiệm toàn cầu.

Chúng tôi cung cấp đội ngũ bảo trì tương đương với chất lượng của hệ thống bảo trì Nhật Bản Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường Thái Lan và các quy tắc an toàn trong sản xuất. Công nghệ của MIURA cũng tích cực tham gia vào nỗ lực tiết kiệm năng lượng cũng như góp phần giảm thiểu NOx và CO2.
Chẩn đoán miễn phí để Tiết kiệm Năng lượng

Để vận hành tối ưu, chúng tôi phân tích các dữ liệu báo cáo từ khách hàng hàng ngày. Hơn nữa, trường hợp có các lưu ý về tình trạng nồi cũng như bất kỳ vấn đề nào liên quan trong quá trình vận hành, chúng tôi sẽ lập tức được báo cáo đến bộ phận quản lý nồi hơi bên khách hàng, đồng thời đưa ra các ý tưởng nhằm cải tiến hoạt động

Bạn có muốn Thẩm định Nhà máy không?
→ Hiệu suất của toàn hệ thống nằm ở hiệu suất hoạt động thực tế chứ không phải chỉ ở riêng hiệu suất nồi hơi.

Qua hơn 25.000 trường hợp phân tích nhật ký nồi hơi và đánh giá nhà máy, MIURA nhận thấy rằng, chi phí thực tế sẽ được tính toán, dựa trên dữ liệu so sánh giữa hơi nước hiệu quả (hơi nước thực tế được sử dụng trong các thiết bị sản xuất) với nhiều loại chi phí khác (những chi phí cần thiết để tạo ra hơi nước). Với cách tính này, MIURA đề xuất các giải pháp tương thích nhằm tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất hoạt động đến quý khách hàng.