Thiết bị điều khiển

Tủ Vận Hành Hệ Thống Nồi Hơi

< BP 201 >

Được trang bị 3 chức năng và tối ưu nhất trong hệ thống nồi hơi.
  • Giám sát trung tâm
  • Hoạt động điều khiển MI
  • Chức năng giao tiếp dữ liệu

Hệ Thống Linh Hoạt Thông Minh Miura

< ER Series >

Phát hiện “sự thay đổi có thể thấy được” trong quản lý thiết bị và năng lượng
  • Giám sát chuyên sâu tất cả các thiết bị phụ trợ trong nhà máy, có thể quản lý hoạt động bao gồm nồi hơi.
  • Hiển thị sự thay đổi của mức tiêu thụ năng lượng bằng công cụ đếm tự động và đồ thị.