VPĐD MIURA SINGAPORE CO PTE. LTD. TẠI HỒ CHÍ MINH

Đại diện                : Ông ANDO SHUJI   Chức vụ: Trưởng Văn phòng Đại diện

Địa chỉ                  : Tầng 4, 19-23 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại             : 028 3535 1112

< Liên hệ >