Thiết bị điều khiển

Bảng Vận Hành Hệ Thống Nồi Hơi

< BP 201 >

Được trang bị 3 chức năng và tạo được hệ thống hơi nước cao nhất
  • Giám sát trung tâm
  • Hoạt động điều khiển MI
  • Chức năng giao tiếp dữ liệu

Hệ Thống Linh Hoạt Thông Minh Miura

< ER Series >

Thực hiện “sự thay đổi có thể thấy được” về quản lý thiết bị và năng lượng
  • Giám sát chuyên sâu tất cả các thiết bị tiện ích trong nhà máy, có thể quản lý hoạt động bao gồm nồi hơi.
  • Mức năng lượng tiêu thụ có thể “thay đổi nhận thấy được” bằng công cụ đếm tự động và đồ thị.